VEBO LOFT reprezentowana jest przez firmę:
P.P.H.U.M. Nowak
Zimnowoda 133A
42-165 Lipie
Nr NIP: 5741174569
REGON: 152065929
Wpisana do Ewidencji Działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Kłobuck pod nr 5175.
Figuruje w CEIDG
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine
Numer konta : 
61 1020 1664 0000 3702 0189 2843
POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę P.P.H.U.M. Nowak , zwanym dalej Sprzedającym.

 2. Dokonanie zakupu produktu przez Kupującego za pośrednictwem sklepu prowadzonego przez Sprzedającego oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i go zaakceptował.

 3. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedającym przed dokonaniem zakupu. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien sprawdzić czy podane dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.


WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania towaru do Kupującego) wynosi do 21 dni roboczych. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy biura tj. poniedziałek- piątek w godzinach 8-16. Zapytania będą potwierdzane przez Sklep telefonicznie oraz e-mailem niezwłocznie od złożenia zapytania w godzinach pracy sklepu tj. (poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 - 16:00) lub w ciągu następnego dnia roboczego sklepu od chwili dostarczenia zapytania na serwer Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zamiana, odstąpienie od zamówienia lub zwrot pieniędzy). Nie dopełnienie przez kującego obowiązku wyboru koloru zamawianego towaru skutkować będzie wstrzymaniem realizacji zamówienia do momentu uzyskania informacji o wybranym przez Kupującego kolorze. Towar wykonany pod indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.


PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, po uprzednim uiszczeniu zaliczki w wysokości 30%.

  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, po uprzednim uiszczeniu zaliczki w wysokości 30 %.

  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.


DOSTAWA

 1. Wyboru formy dostawy i koloru wybarwienia tapicerki Kupujący dokonuje podczas składania Zamówienia.

 2. Do każdego zamówienia doliczony jest koszt transportu, który ustalany jest indywidualnie do 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia przez sklep.

 3. Zamówiony towar jest doręczany w wybrany przez Kupującego sposób:

 4. dostawa przez firmę kurierską lub transportem własnym Sklepu na wskazany w zamówieniu adres

 5. odbiór własny w siedzibie firmy

 6. Dostawa nie obejmuje wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu

 7. Termin nadania wysyłki określony w sklepie jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący.

 8. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona, a następnie sprawdzić jej zawartość, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.


GWARANCJA

 1. Na wszystkie produkty kupione w naszym sklepie udzielamy rocznej gwarancji.

 2. Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu )

 3. Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji, które znajdują się tutaj.


REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z p. zmianami) Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (niezgodnością z umową). Może to zrobić w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@veboloft.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres: P.P.H.U.M. Nowak, Zimnwoda 133 A, 42-165 Lipie.

 2. Gwarancja, którą są objęte niektóre towary w sklepie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

 3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością produktu z umowa.

 4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, sprzedający doprowadzi go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymieni na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia).

 5. Reklamacja powinna być zgłoszona wraz z oryginalnym dowodem zakupu w terminie nie później niż 7 dni od daty ujawnienia wady.

 6. W sytuacji reklamowania towaru, prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru opisu jego wady. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 7. Wysyłka naprawionego/wymienionego towaru ( na podstawie reklamacji) następuje na koszt Sklepu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Produkt musi być zapakowany oryginalnie i nie może posiadać śladów użytkowania.

 3. Zwroty produktów dokonuje się na adres: P.P.H.U.M. Nowak, Zimnwoda 133 A, 42-165 Lipie.


POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).Szanowny Kliencie!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z instrukcją i zasadami użytkowania naszych produktów, co pozwoli na bezpieczne, długoletnie i bezawaryjne ich użytkowanie. W chwili zakupu/odbioru mebli należy bezwzględnie sprawdzić ich stan, tzn:

 • czy zakupiony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem,

 • czy elementy opakowania nie są uszkodzone ( zagniecione, porysowane)

 • po otwarciu sprawdzić stan techniczny krzeseł

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:
Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania mebli nie należy używać w zastępstwie drabiny lub wieszaka.

Należy trzymać małe elementy poza zasięgiem dzieci. Krzesła mogą być używane tylko przez jedną osobę w tym samym czasie. Przynajmniej raz na 2 miesiące trzeba sprawdzić śruby, pokrętła, żeby być pewnym że są mocno dokręcone. Trzeba zaprzestać użytkowania w przypadku poluzowania śrubek.

Dla prawidłowego funkcjonowania i przesłużenia żywotności zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:
Przed rozpoczęciem eksploatacji meble należy wypoziomować i ustawić na wypoziomowanej powierzchni. Celem zachowania stabilności podczas siedzenia, należy utrzymywać kontakt nóg wyrobu z podłożem ( nie wychylać, nie kołysać się ).

Przy podnoszeniu/przenoszeniu należy je podnieść nie ciągnąć, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem krzesła.
Nie należy stawać na krześle lub siadać na podłokietnikach, gdyż stanowi to zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem, a także może spowodować uszkodzenie elementów krzesła.

- Meble przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, o temperaturze od 14 stopni C do 35 stopni C oraz wilgotności w zakresie od 25% do 80%.
Nie należy używać mebli w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła oraz wystawiać ich na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ ich oddziaływanie może powodować blaknięcie materiałów.
Powierzchnie mebli chronić przed rozpuszczalnikami (lub ich pochodnymi) benzyną, alkoholem oraz nie dopuszczać do zalania mebli dużą ilością płynów.

ZASADY CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MEBLI
Meble należy odkurzać 3-4 razy w miesiącu, suchą, miękka i czystą szmatką tak aby nie dopuścić do nagromadzenia się dużej ilości kurzu, tkaniny typu eko-skóra należy czyścić miękką szmatka roztworem wody i szarego mydła a następnie wytrzeć do sucha.
Nie należy używać dużego nacisku podczas czyszczenia ponieważ może to spowodować rozjaśnienie kolorów.
Stosowanie środków chemicznych może spowodować zmiany strukturalne materiałów.
Podczas czyszczenia materiałów obiciowych należy sprawdzić w mało widocznym miejscu mebla jak zachowuje się materiał i jego kolory podczas czyszczenia.
Skórę należy czyścić delikatnie, okrężnymi ruchami, miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie.

INFORMACJE DODATKOWE
Należy pamiętać że intensywność wybarwienia lub twardość wypełnienia mogą zmieniać się z upływem czasu w toku jego użytkowania co wynika z naturalnych właściwości tego typu produktów.
Nieznaczne różnice w kolorystyce, z których wykonany jest mebel wynikają z naturalnych cech surowca lub zmiany w partii produkcyjnej.
Ze względu na proces produkcyjny mogą istnieć różnice w wymiarach, wybarwieniu czy zastosowanych materiałach dla tych samych mebli zamawianych w różnych okresach ( z różnych partii produkcyjnych).
Tapicerka nie jest odporna na zadrapania ostrymi elementami oraz pazurami zwierząt domowych.
Jako że drewno jest surowcem naturalnym, pod wpływem zawartej wilgotności w powietrzu oraz temperatury rozszerza się i kurczy jest to tzw.”praca drewna”
Meble wykonane z drewna, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami

Szanowni Państwo,

W związku z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informujemy,

że Administratorem Danych Osobowych jest Przesięborstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Maria Nowak z siedzibą w Zimnowodzie 133 A 42-165 Parzymiechy NIP 574 117 45 69 REGON 152065929.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu współpracy marketingowej oraz realizacji wykonywania zawartych umów. Przetwarzanie danych Państwa odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Dane osobowe przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji rachunkowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 2. Państwa dane osobowe, są o których mowa powyżej, są bezpieczne, nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim ale mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych lub innym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz (pod wymogiem prawnym) organom administracji publicznej.

 3. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 4. Posiadają Państwo możliwość żądania od Administratora Danych usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych należy wysłać e-mail na adres: biuro@veboloft.pl

 5. Dane osobowe niezbędne do wykonania umów przetwarzane będą do chwili przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umów, nie krócej niż przez okres 5 lat w przypadku konieczności przechowywania dokumentów rachunkowych, w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem: biuro@veboloft.pl